foto-bezig

Zorg en activiteiten die bij je passen

Op zorgboerderij de Buitenkans bieden wij zorg en activiteiten op maat. Samen met ouders, deelnemers en naastbetrokkenen bekijken we waar de zorgvraag ligt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van verschillende ruimten/activiteiten

 • Begeleiding tijdens dagbesteding
 • Begeleiding aan groepjes deelnemers op zaterdag
 • Begeleiding in het atelier
 • Individuele begeleiding als we samenwerken met de paarden/pony’s
 • Zorg op maat: Combinaties van groep en individuele begeleiding zijn mogelijk!

Veiligheid door vertrouwde gezichten
Er is altijd minimaal één vaste begeleider, zodat er altijd een vertrouwd gezicht is voor onze deelnemers. Onze begeleiding sluit aan bij de behoefte van de deelnemer(s). Wij zien altijd mogelijkheden tot ontwikkeling! Respect voor elkaar vinden wij heel belangrijk; we laten iedereen in zijn/haar waarde en we kunnen juist van elkaar leren! Dat is een voorwaarde voor een goede sfeer. Wij luisteren naar de deelnemers, betrekken hen in gesprekken en besluitvorming en hebben vier keer per jaar deelnemersvergadering!
Dit is ook het uitgangspunt bij het aannemen van nieuwe deelnemers; deze moet goed in de groep passen om de veilige sfeer te behouden.

Duidelijke structuur
Onze dag verloopt binnen een duidelijke structuur, waarin toch veel afwisseling geboden wordt. De woorden: wat, wie, waar, hoe en wanneer geven de taak weer. Zo nodig geven wij dit aan in pictogrammen.
Deze duidelijkheid van de structuur biedt de deelnemer(s) ook de veiligheid om uit hun comfortzone te stappen en nieuwe activiteiten en taken tot zich te nemen.

Afwisseling in werkzaamheden

 • Verzorgen van alle dieren, waar onder paarden, pony’s, ezels, varkens, kippen, konijnen, cavia’s en vogels
 • Werken in de moestuin
 • Werken in de stallen
 • Leren koken/bakken
 • Werken in het atelier
 • Spelenderwijs onderhouden en verder ontwikkelen van schoolse vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen, door middel van spelletjes of kleine taken.
 • Lichaamsbeweging, zoals wandelen, hond uitlaten en in de buitenlucht zijn

Ook voor deelnemers die nog wat terughoudend zijn met de dieren is de mogelijkheid om hier in alle rust kennis mee te maken. Onder leiding van onze begeleid(st)ers kunnen de werkzaamheden met de hond en paarden naar behoefte worden opgebouwd.