foto-mensen

De werkwijze op de Buitenkans

U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen. Wij vragen u daarvoor een afspraak te maken, zodat één van onze begeleid(st)ers alle tijd voor u heeft. U proeft dan meteen de sfeer op de Buitenkans.
Wilt u een persoonlijk gesprek met Lynn Kremers, of één van de andere begeleiders, om de mogelijkheden voor uw kind of voor deelnemer te onderzoeken, dan is het verstandig om ons op de hoogte te stellen van uw komst. Wij leiden u graag rond en vertellen met veel enthousiasme over onze werkwijze, maar laten u dat liever zelf ervaren!

Intakegesprek
Na een oriënterend bezoek volgt een intakegesprek. Samen kijken wij of er mogelijkheden voor begeleiding zijn. U vertelt wat voor uw kind belangrijk is en geeft mogelijke leerdoelen aan. Samen maken wij een zorgcontract op. Na ondertekening van dit contract kan de begeleiding van start gaan.

Methodes die wij gebruiken
Wij werken altijd met een duidelijke structuur. Wij werken met de methode ‘geef mij de vijf’ (Colette de Bruin). Als het nodig is, zetten wij voor de deelnemer de dag structuur in pictogrammen.

Afspraken
Een deelnemer komt op een vast tijdstip en heeft dan een vaste begeleider. Elke deelnemer heeft op de Buitenkans een persoonlijke map met alle informatie, die alleen voor de deelnemer, ouders en begeleiders ter inzage is. Het vervoer van en naar onze boerderij wordt door de ouders zelf geregeld. Op de zorgboerderij wordt niet gerookt.

Financiering
Onze zorg kan gefinancierd worden vanuit een PGB/WLZ middels een contract via de SVB. Ook is De Buitenkans aangesloten bij Stichting Pluzorg, waardoor de financiering voor jeugdzorg via ZIN mogelijk is . Daarnaast is het mogelijk om de zorg op eigen kosten in te kopen. Deze wordt achteraf, middels een factuur, in rekening gebracht.

Communicatie – korte lijnen
Onze begeleiders werken vanuit hun hart en gevoel, zij zijn goed opgeleid en regelmatig bijgeschoold.
Zij worden graag op de hoogte gehouden door u als ouder/verzorger van wat er speelt bij uw kind. Zij zijn ook het directe aanspreekpunt voor uw vragen en opmerkingen. Schroom niet om hen, tijdens het dagelijkse overdracht moment bij brengen/halen, even aan te spreken.

Zorgplan
Zes weken na de aanvang van de zorg maken wij een zorgplan op voor de deelnemer. Hierin beschrijven wij concreet onze bevindingen, de leerdoelen en aandachtspunten van de (nieuwe) deelnemer. Elk jaar wordt dit zorgplan met betrokkenen besproken en indien nodig aangepast.

Inspraak deelnemers
De deelnemers in de dagbesteding en van de groepsbegeleiding hebben met hun begeleiders regelmatig een vergadering, het zogenaamde ‘rond de tafel’ gesprek. Hierin geven zij aan wat goed gaat, en waar aan gewerkt kan worden. Uit deze gesprekken komen de leukste initiatieven naar boven en kunnen wij direct aansluiten bij de interesses en behoeften van de deelnemers.

Jaarlijkse evaluatie
Middels een enquête en persoonlijke gesprekken evalueren wij hoe u onze begeleiding/zorg ervaren heeft. Ook schrijven wij elk jaar een jaarverslag wat door kwaliteit landbouw en zorg goedgekeurd en gepubliceerd wordt.