foto-mensen

De werkwijze op de Buitenkans

U bent altijd welkom, ook zonder afspraak, om een kijkje te komen nemen. U proeft dan meteen de sfeer op de Buitenkans. Wilt u een persoonlijk gesprek met Lynn Kremers om de mogelijkheden voor uw kind of voor uw cliënt te onderzoeken, dan is het verstandig om ons op de hoogte te stellen van uw komst. Wij leiden u graag rond en vertellen met veel enthousiasme over onze werkwijze, maar laten u dat liever zelf ervaren!

Intakegesprek
Na een oriënterend bezoek volgt een intakegesprek. Samen kijken wij of er mogelijkheden voor begeleiding zijn. U vertelt wat voor uw kind belangrijk is en geeft mogelijke leerdoelen aan. Samen maken wij een zorgcontract op. Na ondertekening van dit contract kan de begeleiding van start gaan.

Methodes die wij gebruiken
Wij werken altijd met een duidelijke structuur. Wij werken met de methode ‘geef mij de vijf’ (Colette de Bruin) en medieërend leren (Feuerstein). Als het nodig is, zetten wij voor de deelnemer de dag structuur in pictogrammen.

Afspraken
Een deelnemer komt in principe op een vast tijdstip en heeft dan een vaste begeleider. Elke deelnemer heeft op de Buitenkans een persoonlijke map met alle informatie, die alleen voor de deelnemer, ouders en begeleiders ter inzage is. Het vervoer van en naar onze boerderij wordt door de ouders zelf geregeld. Op de zorgboerderij wordt niet gerookt.

Financiering
Onze zorg kan gefinancierd worden vanuit een PGB of ZIN. Daarnaast hebben wij rechtstreekse contracten met de BUCH gemeenten en de gemeente Alkmaar.

Facturering
U ontvangt elke maand na het verlenen van de zorg een gespecificeerde nota waarop de verleende zorg en data vermeld staan.

Communicatie – korte lijnen
Onze begeleiders werken vanuit hun hart en gevoel, zij zijn goed opgeleid en worden graag op de hoogte gehouden van wat er speelt bij uw kind. Zij zijn ook het directe aanspreekpunt voor uw vragen en opmerkingen.

Zorgplan
Zes weken na de aanvang van de zorg maken wij een zorgplan op, hierin beschrijven wij concreet onze bevindingen, de leerdoelen en aandachtspunten van de nieuwe deelnemer. Elk jaar wordt dit zorgplan met betrokkenen besproken en mogelijk aangepast.

Inspraak deelnemers
De deelnemers in de dagbesteding en van de groepsbegeleiding hebben met hun begeleiders regelmatig een vergadering, het zogenaamde ‘rond de tafel’ gesprek. Hierin geven zij aan wat goed gaat, en waar aan gewerkt kan worden. Uit deze gesprekken komen de leukste initiatieven naar boven en kunnen wij direct aansluiten bij de interesses van de deelnemers.

Jaarlijkse evaluatie
Middels een enquête en persoonlijke gesprekken evalueren wij hoe u onze begeleiding/zorg ervaren heeft. Ook schrijven wij elk jaar een jaarverslag wat door kwaliteit landbouw en zorg goedgekeurd en gepubliceerd wordt.